Μύτη

Μύτη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η μύτη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του προσώπου. Όσον αφορά στη λειτουργικότητά της, ανήκει στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε λειτουργίες όπως η αναπνοή και η όσφρηση.

  Πρόκειται για το σημαντικότερο χαρακτηριστικό, καθώς βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου, με αποτέλεσμα να συμμετέχει καθοριστικά στη συμμετρία και την αισθητική του.

  Η Ανατομία Της Μύτης

  Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τις λειτουργίες και τον ρόλο της μύτης, θα πρέπει προηγουμένως να εξετάσουμε την ανατομία της.

  Γενικά, η οστέινη δομή της μύτης αποτελεί τον σκελετό της.

  Η μύτη διακρίνεται σε δύο τμήματα:

  1. Εξωτερικό
  2. Εσωτερικό

  Εξωτερική Μύτη

  Η εξωτερική μύτη στο ανώτερο τμήμα της αποτελείται από τα ρινικά οστά, ενώ στο κατώτερο, το οποίο συνιστά και το ευκίνητο τμήμα της, αποτελείται από χόνδρο.
  Το σχήμα της μύτης και ιδιαίτερα το εύρος των ρουθουνιών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό γενετικά, σε συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  Έτσι, σε περιοχές με θερμό-υγρό κλίμα κυριαρχούν μύτες με μεγαλύτερα ρουθούνια, ενώ σε ψυχρά κλίματα είναι συνηθέστερες μύτες με στενότερα ρουθούνια, εξυπηρετώντας έτσι ένα εξελικτικό πλεονέκτημα.

  Εσωτερική Μύτη

  Η εσωτερική μύτη σχηματίζει τις ρινικές κοιλότητες που χωρίζονται σε δεξιά και αριστερή και βρίσκονται εκατέρωθεν του ρινικού διαφράγματος.
  Το διάφραγμα αποτελείται από:

  • Χόνδρο (στο πρόσθιο τμήμα του)
  • Οστό (στο οπίσθιο τμήμα του)

  Στην κάθε ρινική κοιλότητα, απέναντι από το διάφραγμα, βρίσκονται οι τρεις ρινικές κόγχες. Στο ανώτερο τμήμα της ρινικής κοιλότητας βρίσκεται ο οσφρητικός βλεννογόνος, ενώ στο πίσω μέρος της μύτης βρίσκονται οι οπίσθιες ρινικές χοάνες που οδηγούν στον ρινοφάρυγγα.

  Γύρω από τη μύτη τοποθετούνται οι παραρρίνιοι κόλποι οι οποίοι συνιστούν αεροφόρες κοιλότητες και αποτελούνται από:

  • Τα γναθιαία άντρα ή ιγμόρεια
  • Τους μετωπιαίους κόλπους
  • Τον σφηνοειδή κόλπο
  • Τις ηθμοειδείς κυψέλες

  Ο βλεννογόνος της μύτης διακρίνεται σε δύο τύπους:

  1. Αναπνευστικός – Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της αναπνοής
  2. Οσφρητικός – Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της όσφρησης και βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα της ρινικής κοιλότητας

  Φυσιολογικές Λειτουργίες Της Μύτης

  Ο ρόλος της μύτης είναι πολύπλευρος. Οι λειτουργίες της σχετίζονται κατ’ αρχήν με την αίσθηση της όσφρησης.
  Ως τμήμα του ανώτερου αεραγωγού, η μύτη εξυπηρετεί στα εξής:

  • Ρύθμιση της αναπνευστικής ροής
  • Αδρός καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα
  • Θέρμανση και εφύγρανση του εισπνεόμενου αέρα
  • Φώνηση ως αντηχείο

  Οι δύο ρινικές κοιλότητες δεν έχουν σταθερό όγκο. Αντιθέτως, ο όγκος αυξομειώνεται μέσω του περιοδικού οιδήματος του ρινικού βλεννογόνου (ρινικός κύκλος). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εναλλάσσεται η ρινική θαλάμη που δέχεται κάθε φορά το κυρίως ρεύμα αέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί πιο εύκολα να αναγεννηθεί ο ρινικός βλεννογόνος.

  Μύτη & Αισθητική

  Η αισθητική της μύτης μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συνολική εικόνα ενός ανθρώπου. Ως κεντρικό χαρακτηριστικό του προσώπου έχει ιδιαίτερη σημασία, με αποτέλεσμα το μέγεθος και το σχήμα της να καθορίζει την εμφάνιση ολόκληρου του προσώπου.
  Ιδανικά η μύτη πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου και όχι να ξεχωρίζει.

  Η χειρουργική της εξωτερικής μύτης (ρινοπλαστική) συγκαταλέγεται στις συχνότερες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής.

  Η χειρουργική της εσωτερικής και εξωτερικής μύτης (λειτουργική ρινοπλαστική), η οποία διενεργείται από εξειδικευμένο Ρινοχειρουργό ΩΡΛ, συμπεριλαμβάνει και την λειτουργία της μύτης. Αποτελεί δηλαδή μια διαδικασία η οποία δεν αποσκοπεί μόνο στην αισθητική αποκατάσταση της μύτης αλλά στοχεύει και στην μεγιστοποίηση της ευχέρειας της ρινικής αναπνοής.

  επικοινωνία επικοινωνία

  Οι Συχνότερες Παθήσεις Της Μύτης

  Οι παθήσεις της μύτης μπορεί να συνοδεύουν ένα άτομο από τη γέννησή του ή να εμφανιστούν στην πορεία της ζωής του.
  Μεταξύ των σημαντικότερων παθήσεων της μύτης συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

  Οξεία Ρινίτιδα – Ρινοκολπίτιδα

  Η οξεία ρινίτιδα – ρινοκολπίτιδα είναι το γνωστό σε όλους κρυολόγημα, το οποίο οφείλεται σε ιούς. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής εκδηλώνει:

  • Ρινική καταρροή
  • Ρινική απόφραξη
  • Φτάρνισμα
  • Κεφαλαλγία
  • Πυρετό

  Η οξεία ρινίτιδα – ρινοκολπίτιδα αντιμετωπίζεται με αναλγητικά, αποσυμφορητικά σπρέι, ρινοπλύσεις και σπανιότερα με αντιβιοτικά αν εξελιχθεί σε μικροβιακή λοίμωξη.

  Αλλεργική Ρινίτιδα

  Πρόκειται για αντίδραση του βλεννογόνου σε κάποιον αλλεργικό παράγοντα. Η κλινική εικόνα του ασθενή περιλαμβάνει:

  • Φτάρνισμα
  • Ρινική απόφραξη
  • Λεπτόρρευστες, υδαρείς εκκρίσεις

  Η θεραπεία είναι κυρίως συντηρητική σε συνδυασμό με αποφυγή του παράγοντα που την προκαλεί.

  Επίσταξη – Αιμορραγία Από Τη Μύτη

  Η επίσταξη (ρινορραγία) είναι μια συχνή κατάσταση η οποία συνήθως δεν αποτελεί σύμπτωμα κάποιας σοβαρής αιτίας.

  Σε εμμένουσες περιπτώσεις, χρειάζεται καυτηριασμός του αγγείου που αιμορραγεί.

  Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος

  Η σκολίωση ρινικού διαφράγματος μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή να οφείλεται σε κάποιον τραυματισμό κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου.

  Μύτη Μύτη

  Πολύποδες Στη Μύτη

  Οι πολύποδες στη μύτη ή ρινικοί πολύποδες είναι καλοήθεις υπερπλασίες του βλεννογόνου της ρινός ή των παραρρινίων κόλπων.
  Δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτία εμφάνισής τους. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές προκύπτουν ως αποτέλεσμα χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας ή ιγμορίτιδας.

  Η διάγνωση γίνεται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς, την ενδοσκόπηση και την αξονική τομογραφία. Αντιμετωπίζεται είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με χειρουργική επέμβαση.

  Φλεγμονή Των Παραρρινίων Κόλπων

  Οι φλεγμονές των παραρρινίων κόλπων, ανάλογα με το ποιος κόλπος φλεγμαίνει, διακρίνονται σε ιγμορίτιδα, σφηνοειδίτιδα, ηθμοειδιτίδα κτλ.

  Η θεραπευτική προσέγγιση συνήθως είναι συντηρητική. Σε περίπτωση που η φαρμακευτική αγωγή δεν αποδώσει τότε επιλέγεται η ενδοσκοπική χειρουργική.

  Όγκοι στη μύτη

  Οι όγκοι στη μύτη μπορεί να εντοπιστούν είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά και να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις.

  Λόγω της έντονης έκθεσης του δέρματος της μύτης στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, δεν είναι σπάνιες οι κακοήθεις εξεργασίες στην περιοχή αυτή.

  Η αντιμετώπισή τους γίνεται χειρουργικά, ενώ στην περίπτωση κακοήθειας μπορεί να χρειαστεί επιπλέον ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία.

  Διαταραχές όσφρησης

  Οι διαταραχές όσφρησης μπορεί να αφορούν στα εξής:

  • Ανοσμία
  • Υποσμία
  • Δυσοσμία
  • Φαντοσμία
  Τραυματισμοί Της Μύτης

  Εξαιτίας της προεξέχουσας θέσης της στο κέντρο του προσώπου, η μύτη εμπλέκεται συχνά σε τραυματισμούς. Το κάταγμα των ρινικών οστών είναι το συχνότερο από τα κατάγματα του προσώπου.

   

  Καλέστε σήμερα στο 215 50 55 753 για να κλείσετε το ραντεβού σας