Ωτοπλαστική: Οριστικό τέλος στις δυσμορφίες των αυτιών

ωτοπλαστική αποτελέσματα

Τα αυτιά αποτελούν ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εμφάνισης κάθε ανθρώπου. Όταν ωστόσο αυτά δε βρίσκονται σε συμμετρία, κάθε δυσμορφία τους επιδρά αρνητικά τόσο στην εμφάνιση του ατόμου, αλλά και στην ψυχολογία του. Τη λύση σε αυτό το ζήτημα προσφέρει η ωτοπλαστική, μέσα από την αναδιαμόρφωση των πτερυγίων των αυτιών. Η συγκεκριμένη επέμβαση αισθητικής χειρουργικής μπορεί να διορθώσει κάθε είδους δυσμορφία των αυτιών και να επιφέρει άμεσες, εντυπωσιακές και μόνιμες αλλαγές στην εμφάνιση του προσώπου. Η ωτοπλαστική προσφέρει μόνιμα κι εντυπωσιακά αισθητικά αποτελέσματα για κάθε είδους δυσμορφία των αυτιών.

Τι είναι τα αφεστώτα ώτα & τι προκαλούν

Το πιο κοινό αισθητικό ζήτημα που αφορά τα αυτιά είναι το να προεξέχουν σε σημαντικό βαθμό από το κεφάλι. Τα αφεστώτα ώτα ή κοινώς πεταχτά αυτιά αποτελούν ένα είδος δυσμορφίας στα πτερύγια των αυτιών, που μπορεί να αναπτυχθεί στη μία ή και στις δύο πλευρές λόγω ανωμαλιών στην ανατομία του χόνδρου του αυτιού. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν τα γενετικά χαρακτηριστικά ή οι συνθήκες υγείας επηρεάζουν την ανάπτυξη του χόνδρου. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εντοπίζεται στη μία ή και στις δύο πλευρές σε διάφορους βαθμούς. Τα αφεστώτα ώτα δεν ασκούν περιορισμούς ως προς την ακοή, αλλά συχνά προκαλούν αισθήματα αμηχανίας και ψυχολογικής δυσφορίας.

Είδη επεμβάσεων ωτοπλαστικής

Η ωτοπλαστική ως επέμβαση μπορεί να βελτιώσει το σχήμα, τη θέση ή την αναλογία του αυτιού. Εφαρμόζεται πιο συχνά για τη διόρθωση των αφεστώτων ώτων τοποθετώντας τα πιο κοντά στο κεφάλι, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την εφαρμογή. Αποκαθιστά παράλληλα οποιοδήποτε ελάττωμα στη δομή του αυτιού που υπάρχει κατά τη γέννηση ή που γίνεται εμφανές με την ανάπτυξη. Οποιαδήποτε επίπτωση στο σχήμα του αυτιού εξαιτίας τραυματισμού ή κάποιου τραύματος μπορεί επίσης να διορθωθεί με τη συγκεκριμένη επέμβαση.

Η ωτοπλαστική μπορεί παράλληλα να πραγματοποιηθεί και για την αύξηση του μεγέθους των αυτιών. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν μικρά ή ατελώς ανεπτυγμένα αυτιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επέμβαση της ωτοπλαστικής ενδείκνυται για την αύξηση του μεγέθους του αυτιού και την αποκατάσταση της συμμετρίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μακρωτίας, δηλαδή μεγέθους αυτιών μεγαλύτερων από το φυσιολογικό. Τα άτομα που παρουσιάζουν μακρωτία μπορεί να επιλέξουν την ωτοπλαστική για να μειώσουν το μέγεθος των αυτιών τους και να τα επαναφέρουν σε μια αισθητικά ικανοποιητική ισορροπία.

Οι εφαρμογές της ωτοπλαστικής ωστόσο δε σταματούν εδώ, καθώς με τη συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί αναδιαμόρφωση του λοβού του αυτιού, δηλαδή του χαμηλότερου τμήματος αυτού. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, αλλά συνήθως γίνεται για να επιδιορθώσει τις τρύπες των αυτιών που έχουν μεγεθυνθεί με την πάροδο του χρόνου. Με την πάροδο του χρόνου ο λοβός των αυτιών χάνει την ελαστικότητά του, παρουσιάζει πρωτικότητα και γίνεται μακρύτερος, λεπτότερος και πιο ζαρωμένος. Με την ωτοπλαστική μειώνεται το μέγεθος της τρύπας των αυτιών, ενώ παράλληλα αποκαθίσταται ο όγκος κι επαναφέρεται η νεανικότητα και η σφριγηλότητά τους.

Πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η ωτοπλαστική για τα βέλτιστα αποτελέσματα;

Η επέμβαση της ωτοπλαστικής αποτελεί τη μοναδική επέμβαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς παιδικής ηλικίας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ηλικία των 6 ετών και μετά, όταν το αυτί έχει πλέον αναπτυχθεί σχεδόν πλήρως. Σε περίπτωση ασθενών παιδικής ηλικίας που υποβάλλονται σε ωτοπλαστική γίνεται χορήγηση γενικής αναισθησίας, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε δυσκολία συνεργασίας. Σε άτομα άνω των 16 ετών η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία και μέθη.

Ωτοπλαστική & Αποτελέσματα 

Η ωτοπλαστική ως επέμβαση δημιουργεί ένα πιο φυσικό σχήμα ενώ φέρνει ισορροπία και αναλογία στα αυτιά και το πρόσωπο. Η διόρθωση ακόμη και μικρών παραμορφώσεων μπορεί να έχει βαθιά οφέλη στην εμφάνιση και την αυτοεκτίμηση. Ωστόσο, αυτό που έχει εξαιρετική σημασία ώστε τα αποτελέσματα να είναι αισθητικά άρτια και να προληφθούν τυχόν επιπλοκές, είναι η επιλογή του κατάλληλου χειρουργού. Ο εξειδικευμένος στην ωτοπλαστική Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Dr. Πέτρος Λίτος πραγματοποιεί τον κατάλληλο έλεγχο προεγχειρητικά αλλά και μετά την επέμβαση, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

επικοινωνία