Οίδημα Reinke: Αιτίες, συμπτώματα και θεραπεία

Οίδημα reinke

Το οίδημα Reinke, γνωστό και ως πολυποειδής εκφύλιση, είναι μια καλοήθης πάθηση που χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση μη φυσιολογικού οιδήματος στις φωνητικές χορδές. Το οίδημα αυτό επηρεάζει τον επιφανειακό υμένα των φωνητικών χορδών, το οποίο είναι γνωστό ως χώρος του Reinke. Η πάθηση έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υγρού σε αυτόν τον χώρο, προκαλώντας διόγκωση των φωνητικών χορδών και συνεπώς σημαντικές αλλαγές στη μορφολογία και τη λειτουργία τους. Ενώ η πάθηση είναι καλοήθης, μπορεί να οδηγήσει σε φωνητικές διαταραχές και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής των προσβεβλημένων ατόμων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι υποκείμενοι μηχανισμοί πρόκλησης, η κλινική παρουσίαση και οι στρατηγικές διαχείρισης, προκειμένου να αποκτηθούν πολύτιμες γνώσεις για αυτή τη διαταραχή των φωνητικών χορδών.

Οίδημα Reinke: Αιτίες

Η κύρια αιτία του οιδήματος του Reinke είναι ο χρόνιος ερεθισμός ή το τραύμα στις φωνητικές χορδές. Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτόν τον ερεθισμό, βασικός εκ των οποίων είναι το κάπνισμα. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει τοξίνες και ερεθιστικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν χρόνια φλεγμονή των φωνητικών χορδών, οδηγώντας στην ανάπτυξη οιδήματος Reinke. Παράλληλα, η υπερβολική και ακατάλληλη χρήση της φωνής όπως η παρατεταμένη και δυνατή ομιλία ή η απότομη έντονη φώνηση μπορεί να συμβάλει σε χρόνιο ερεθισμό και επακόλουθο σχηματισμό οιδήματος. Βασικός παράγοντας εκδήλωσης της πάθησης είναι επίσης η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ). Η παλινδρόμηση του στομαχικού οξέος στον λαιμό μπορεί να ερεθίσει τις φωνητικές χορδές, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή και οίδημα. Αντίστοιχα με τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, και ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στην ανάπτυξη του οιδήματος Reinke. Τέλος, ορμονικές ανισορροπίες ή αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση της πάθησης.

Συμπτώματα & διάγνωση οιδήματος Reinke

Το πιο κοινό σύμπτωμα του οιδήματος του Reinke είναι η βραχνάδα, η φωνητική κόπωση και η αλλαγή του τόνου της φωνής. Οι ασθενείς με οίδημα Reinke συχνά βιώνουν φωνητική κόπωση και μειωμένη αντοχή λόγω της αυξημένης μάζας και της ακαμψίας των φωνητικών χορδών. Η αλλοιωμένη δομή των φωνητικών χορδών μπορεί να επηρεάσει το ύψος και το εύρος της φωνής, οδηγώντας σε χαμηλότερο τόνο ή δυσκολία στην επίτευξη υψηλών νοτών. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται πιο έντονα στο γυναικείο πληθυσμό, καθώς η μεταβολή του τόνου της φωνής είναι πιο χαρακτηριστική. Ο ερεθισμός που προκαλείται από το οίδημα του Reinke μπορεί να προκαλέσει επίμονο βήχα ή την ανάγκη για συχνό καθαρισμό του λαιμού. Σπάνια, σε περίπτωση που το οίδημα είναι εκτεταμένο, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει δύσπνοια και σύνδρομο υπνικής άπνοιας.

Το οίδημα Reinke συνήθως διαγιγνώσκεται μέσω ενός συνδυασμού προσεκτικής λήψης του ιατρικού ιστορικού, φυσικής εξέτασης και λαρυγγοσκόπησης. Κατά τη διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης, χρησιμοποιείται ένα εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο για την απεικόνιση των φωνητικών χορδών, επιτρέποντας την άμεση εξέταση και αναγνώριση της χαρακτηριστικής διογκωμένης, ζελατινώδους εμφάνισης του οιδήματος Reinke.

Οίδημα Reinke: Θεραπευτικές επιλογές

Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας του οιδήματος Reinke είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των φωνητικών χορδών και η ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν αρχικά συντηρητικά μέτρα αντιμετώπισης, όπως η τροποποίηση των φωνητικών συνηθειών, η φωνοθεραπεία και η διακοπή του καπνίσματος. Παράλληλα, μπορεί να συσταθεί φαρμακευτική θεραπεία για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, εάν αυτή υφίσταται. Προτείνεται στους ασθενείς να τροποποιούν τις φωνητικές τους συνήθειες και να αποφεύγουν συμπεριφορές που συμβάλλουν στον ερεθισμό των φωνητικών χορδών, όπως το κάπνισμα, η υπερβολική ομιλία και ο καθαρισμός του λαιμού. Η φωνοθεραπεία είναι αρκετά χρήσιμη προκειμένου οι ασθενείς να μάθουν φωνητικές τεχνικές και ασκήσεις που προάγουν την υγιή λειτουργία των φωνητικών χορδών, μειώνουν την καταπόνηση και βελτιώνουν την ποιότητα της φωνής. Για τα άτομα που καπνίζουν, η διακοπή του καπνίσματος είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω ερεθισμού και εξέλιξης του οιδήματος Reinke.

Σε σοβαρές περιπτώσεις ή όταν τα συντηρητικά μέτρα αποτύχουν, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση που εκτελείται σε αυτήν την περίπτωση είναι η μικρολαρυγγοσκόπηση. Η προσπέλαση των φωνητικών χορδών γίνεται ενδοστοματικά, χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές τομές, με τη χρήση άκαμπτου λαρυγγοσκοπίου και τη συμβολή χειρουργικού μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας. Κατά την επέμβαση, αφού στον ασθενή χορηγηθεί γενική αναισθησία, διενεργείται μια πλάγια διάνοιξη στο πρόσθιο άκρο της φωνητικής χορδής κι έπειτα ακολουθεί αναρρόφηση του υγρού που βρίσκεται κάτω από τον επιφανειακό υμένα. Στη συνέχεια γίνεται επανατοποθέτηση του βλεννογόνου, ενώ ενδέχεται να κριθεί σκόπιμη η μικρής έκτασης εκτομή της περίσσειας του βλεννογόνου. Η επέμβαση είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, προκειμένου να μην προκληθούν μόνιμες αλλοιώσεις της φωνής του ασθενούς. Μετεγχειρητικά, συνιστάται αφωνία για 3-4 ημέρες και συνεδρίες φωνοθεραπείας.

Συμπερασματικά, το οίδημα Reinke είναι μια διαταραχή των φωνητικών χορδών που χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση υγρού στην επιφανειακή στιβάδα των φωνητικών χορδών. Η κατανόηση των αιτιών, η αναγνώριση των συμπτωμάτων και η διερεύνηση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση της πάθησης. Εφαρμόζοντας κατάλληλες τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής, συμμετέχοντας σε συνεδρίες φωνοθεραπείας και εξετάζοντας το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης όταν είναι απαραίτητο, οι ασθενείς με οίδημα Reinke μπορούν να επιτύχουν βελτιωμένη φωνητική λειτουργία και ποιότητα ζωής. Ο Χειρουργός ΩΡΛ στην Αθήνα Dr. Πέτρος Λίτος αντιμετωπίζει την πάθηση επιτυχώς, εφαρμόζοντας την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση ανάλογα με την κάθε περίπτωση.