Ωτοπλαστική: Μια ανώδυνη & ασφαλής επέμβαση με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Ωτοπλαστική επέμβαση

Τα αυτιά αποτελούν ένα από τα κυρίαρχα και πιο εμφανή χαρακτηριστικά του προσώπου. Προκειμένου η εικόνα ενός ανθρώπου να βρίσκεται σε αρμονία, είναι είναι εξαιρετικά σημαντική η σχέση του μεγέθους και του σχήματος των αυτιών με το υπόλοιπο πρόσωπο. Οποιαδήποτε δυσμορφία στο σχήμα ή το μέγεθος των αυτιών μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ψυχολογία και την αυτοεκτίμηση. Η ωτοπλαστική ως επέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση του σχήματος και του μεγέθους των αυτιών ώστε να προκύψει μια πιο αρμονική με το υπόλοιπο πρόσωπο εικόνα.

Σε ποια ηλικία μπορεί να πραγματοποιηθεί η ωτοπλαστική;

Η επέμβαση της ωτοπλαστικής αποτελεί τη μοναδική αισθητική επέμβαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς παιδικής ηλικίας. Η ωτοπλαστική, γενικά μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια έπειτα από την ηλικία των 6 ετών. Η επέμβαση ενδείκνυται για ασθενείς παιδικής ηλικίας καθώς ο χόνδρος του αυτιού είναι πολύ εύκαμπτος στα παιδιά και μπορεί να αναδιαμορφωθεί πιο εύκολα. Ταυτόχρονα, η εκτέλεση της διαδικασίας σε νεαρή ηλικία μπορεί να αποτρέψει την αμηχανία και τα δυσάρεστα συναισθήματα που συχνά βιώνουν τα παιδιά με δυσμορφίες των αυτιών. Σε ασθενείς παιδικής ηλικίας η επέμβαση της ωτοπλαστικής πραγματοποιείται κατά κανόνα με γενική αναισθησία, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργασία τους.

Ωτοπλαστική & διόρθωση αφεστώτων ώτων

Τα αφεστώτα ώτα, ή αλλιώς πεταχτά αυτιά, είναι η πιο κοινή δυσμορφία των πτερυγίων των αυτιών. Σε αυτή την περίπτωση, τα αυτιά προεξέχουν σε σημαντικό βαθμό από το κεφάλι είτε στη μία ή και στις δύο πλευρές. Η κατάσταση αυτή προκύπτει συνήθως εξαιτίας ανωμαλιών στον σχηματισμό του χόνδρου του αυτιού κατά την ανάπτυξη λόγω  γενετικών χαρακτηριστικών ή επίκτητων συνθηκών που ασκούν επιρροές στην ανάπτυξη του χόνδρου. Τα πεταχτά αυτά δεν ασκούν λειτουργικούς περιορισμούς ως προς την ακοή, αλλά συχνά προκαλούν αισθήματα αμηχανίας και ψυχολογικής δυσφορίας.

Ωτοπλαστική & λοιπές παρεμβάσεις στα αυτιά

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται μακρωτία, δηλαδή μέγεθος αυτιών μεγαλύτερο του φυσιολογικού, η ωτοπλαστική ως επέμβαση επιλέγεται προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος των αυτιών, επειδή αυτά είναι αρκετά μεγάλα σε σχέση με το σχήμα του προσώπου. Τα άτομα που παρουσιάζουν μακρωτία μπορεί να επιλέξουν την ωτοπλαστική για να μειώσουν το μέγεθος των αυτιών τους προκειμένου να επιτευχθεί αισθητική αρμονία των χαρακτηριστικών του προσώπου. Αντίστοιχα, η ωτοπλαστική ως επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και για την αύξηση του μεγέθους των αυτιών. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να παρουσιάζουν εκ γενετής μικρά ή ατελώς ανεπτυγμένα αυτιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επέμβαση ενδείκνυται για την αύξηση του μεγέθους του αυτιού και την αποκατάσταση της συμμετρίας.

Οι εφαρμογές της ωτοπλαστικής έχουν επεκταθεί και στην αναδιαμόρφωση του λοβού του αυτιού, δηλαδή του χαμηλότερου τμήματος αυτού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, αλλά η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η μεγέθυνση των τρυπών του αυτιού με με την πάροδο του χρόνου. Ο λοβός των αυτιών σταδιακά χάνει την ελαστικότητά του, παρουσιάζει χαλάρωση και γίνεται μακρύτερος, λεπτότερος και πιο ζαρωμένος. Η ωτοπλαστική εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα προκειμένου να διορθώσει τις τρύπες των αυτιών που έχουν μεγεθυνθεί, μειώνοντας το μέγεθος της τρύπας των αυτιών, ενώ παράλληλα αποκαθίσταται ο όγκος κι επαναφέρεται η νεανικότητα και η σφριγηλότητα των λοβών. Τέλος, μπορεί να πραγματοποιηθεί επανορθωτική χειρουργική επέμβαση στο αυτί για τη διόρθωση ενός γενετικού ελλείμματος ή την αποκατάσταση τραυματισμών, εγκαυμάτων ή μολυσμένων και σκισμένων τρυπών από σκουλαρίκι στο αυτί.

Διαδικασία επέμβασης ωτοπλαστικής

Μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές για την εκτέλεση της ωτοπλαστικής και τα βήματα που περιλαμβάνονται στη διαδικασία μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τον τύπο της τεχνικής που χρησιμοποιείται. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ωτοπλαστική και η διαδικασία της επέμβασης βασίζεται στην έκταση της δυσμορφίας των αυτιών και στα επιμέρους χαρακτηριστικά του χόνδρου του αυτιού. Οι χειρουργικές τεχνικές της ωτοπλαστικής ποικίλλουν ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά γενικά, η ωτοπλαστική περιλαμβάνει δύο βασικές διαδικασίες, την αναδιαμόρφωση των φυσιολογικών πτυχών των αυτιών και την συμπλησίασή τους πιο κοντά στο κεφάλι. Σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζονται, αφού πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες μετρήσεις, οι διαφορές στο σχήμα ώστε τα αποτελέσματα να χαρακτηρίζονται από τη βέλτιστη δυνατή συμμετρία. Ο χειρουργός προσαρμόζει τις τεχνικές για να επιτύχει την επιθυμητή θέση και σχήμα των αυτιών με τον λιγότερο επεμβατικό τρόπο. Η επέμβαση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία και μέθη σε ενήλικες ασθενείς.

Η ωτοπλαστική είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής διαδικασία η οποία μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στα χέρια ενός έμπειρου κι εξειδικευμένου χειρουργού. Καθώς η ωτοπλαστική μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μιας ποικιλίας τεχνικών, ένας χειρουργός ΩΡΛ είναι σε θέση να προτείνει ακριβώς αυτή την τεχνική που ανταποκρίνεται πλήρως σε κάθε εξατομικευμένη περίπτωση. Ο Χειρουργός ΩΡΛ στην Αθήνα Dr. Πέτρος Λίτος διαθέτει μακρά εξειδίκευση στην επέμβαση της ωτοπλαστικής, και μπορεί να σας προσφέρει ένα απόλυτα φυσικό και ταυτόχρονα άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα.